Goed Bezig

Goed Bezig Noordwijk staat voor: Samen naar een gezonde en actieve leefstijl. Daarmee wordt de Noordwijker bewuster van zijn leefstijl en is de mogelijkheid om een gezonde keuze te maken. Dit voorkomt overgewicht bij kinderen, en draagt bij aan de aanpak naar gezond gewicht.